Friday, November 17, 2017

จะช่วยขับไล่เผด็จการได้อย่างไร?

สิ่งที่ประชาชนควรต้องทำ.... เพื่อขับไล่เผด็จการด้วยวิธีอหิงสาและอารยะขัดขืน


เขียนไว้ตั้งแต่สมัยอภิสิทธิ์อยู่ในตำแหน่ง

วันนี้... ใช้ได้ไหมเนี่ย??

ประชาชนที่เชื่อว่า ระบอบประชาธิปไตยไทยมันถูกบิดเบี้ยว และสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และมาเป็นหัวหนองที่ออกพิษจนเกิดเจ็บปวดไปทั่วตัวหลังจากการรัฐประหารเมื่อปี 49 นั้น เป็นสิ่งยอมรับให้เกิดขึ้นอีกต่อไปไม่ได้แล้ว ต้องออกมาครับ ลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปเรียงกันให้คนที่เป็นฝ่ายอำมาตย์ทุกเหล่าได้เห็น ให้ถือเป็นวาระประชาธิปไตยแห่ง

ยุคพวกเรา จงนัดกันว่า เราทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบนี้ จะลุกขึ้นมาแสดง ตัวให้เห็น จะไม่รุนแรง จะไม่ก้าวร้าว แต่จะเริ่มต้นด้วยการเดินไปรวมตัวกันที่กรุงเทพฯ มหานคร หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยนัดหมายเวลากันผ่านแกนนำ เช่น

- ปิดไฟทั่วประเทศ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

- นัดหยุดงาน เช่น แท็กซี่ หากทำได้

นัดหยุดงานแล้วไปจอดกันที่ใดที่หนึ่ง

ให้การจราจรมันหยุดไปเลย คนจะได้เข้าใจว่า

การที่ทุกคนขับรถไปบนถนนแห่งใดแห่งหนึ่ง

แล้วต่อแถวก้นนั้น มันไม่ได้ผิดกฎหมาย

- นัดกันใส่เสื้อสีแดง คาดแถบดำ ทุกวันตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

-

พ่อค้าแม่ค้า นัดหยุดขายข้าวของในจุดที่เคยให้บริการราชการหรือหน่วยงานรัฐบาล

-

นัดกันเอารูปถ่ายนายอภิสิทธิ์ หรือคนที่ท่านไม่ชอบ คนที่ทำร้ายประชาธิปไตย

ไปกองรวมกัน ณ ที่ใดที่หนึ่่ง หากทำได้ทุกจังหวัดก็ยิ่งดีครับ

-

เอารถยนต์ไปจอดขวางหน้าที่ทำงานของคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตย

โดยนัดเวลาให้พร้อมกันนะครับ

นี่รวมทั้งพวกทหารทีชอบเอารถถังมาแล่นบน

ถนนที่ไม่ได้มีไว้ให้ทหารมาจุ้นจ้านด้วยนะครับ

- นัดจุดประทัดพร้อมกัน ณ

เวลาใดเวลาหนึ่ง ให้ดังกึกก้องทั่วกรุงเทพฯ

หากจะจับกุม

ก็ไม่ใช่เรื่องหนักหนาครับ ให้คนจุดมีสักสามแสนคนนะครับ

จะได้ไปให้ตำรวจจับขังคุกร่วมกัน ดูสิว่า กรมราชทัณฑ์จะมีเงินพอเลี้ยง

ไหม?

- แจกใบปลิว เกลื่อนทั่วเมือง เหมือนแมลงตั๊กแตนที่ไปไหน ต้องได้รับ

ความสนใจน่ะครับ

เหล่านี้ เป็นวิธีอหิงสานะครับ เป็นสิทธิที่ไม่ผิดกฎหมายใด ๆ หรือไม่ได้

ผิดชนิดเป็นกฎหมายอาญา เป็นวิธีการบอกให้เผด็จการรู้โดยไม่ต้องเผา

บ้านเผาเมือง หรือทำร้ายบ้านเมืองเกินไป


การจะทำอย่างนี้ ต้องทำไปพร้อมกับการเรียกร้องสิ่งที่เราต้องมี ต้องได้อื่น ๆ

โดยทำให้สอดคล้องกัน และต้องมีการกดดันและยุทธวิธีที่ชัดเจน

อย่าให้ยืดเยื้อครับ ซึ่งหากจะคิดต่อ ท่านก็คงเห็นว่า มีอะไรหลายอย่าง

ที่ต้องทำ สิ่งที่เกิดหลังการรัฐประหาร 49 ต้องถูกจัดการสะสางและล้ม

ล้าง แล้วจัดระเบียบกันใหม่ นี้รวมถึงอะไรอีกมากมาย ที่ผมไม่สามารถ

เขียนในนี้ได้โดยสะดวก


แต่การจะทำสิ่งที่เหนือกว่าการไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์ออกไปนั้น มันต้องเกิด

จากข้อเรียกร้องที่ชัดเจน คนที่เกี่ยวข้องทำตามได้ และมีขั้นตอนปฎิบ้ัติ

ได้ง่ายและยอมรับได้ในระหว่างชนทุกกลุ่ม

สำคัญที่สุด เรารู้แน่ว่าฝ่ายอำมาตย์ย่อมอิดออดแน่ครับ เราต้องมีกำลัง

มีเครื่องต่อรองที่เหนือกว่า มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่มหาศาล อันนี้ แค่จำนวน

มวลมหาประชาชนอย่างเดียวไม่พอนะครับ… ต้องมีแผนการณ์ที่ชัดเจน

ต้องสอดคล้องและมีกรอบเวลาชัดเจน

การจะผ่าตัดใหญ่ ต้องอาศัยการเตรียมการที่รอบคอบ

ต้องสะกัดจุดสำคัญไม่ให้เกิดการรวนของระบบ

ต้องให้ยาสลบหรือยาชาในเฉพาะจุดสำคัญที่จะผ่า

ฯลฯ


ใจผมน่ะ อยากคิด อยากทำ อยากเสกให้ได้ดั่งใจ

แต่วันนี้ ได้แต่ฝากความหวังไว้กับพี่น้องที่อยู่เมืองไทยแล้วครับ

งานนี้ มันไม่ง่ายเลย ผมทิ้งคำถามและแนวทางไว้ให้ผุ้ที่เกี่ยวข้อง

นำไปพิจารณานะครับ

นายกทักษิณ เคยคิดล้มล้างความจน… และจะพยายามทำให้ได้

ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อน และหากให้นายกทักษิณทำงานต่อ

ผมเชื่อว่าเขาทำได้ในระดับที่น่าทึ่งแน่นอนครับ

งานนี้ก็เหมือนกัน เราต้องกล้าคิด กล้าฝัน และกล้าทำครับ

แต่ต้องทำด้วยใจ สมอง และความเอาจริงเอาจัง บนแผนที่

ต้องเกิดจากการคิดระดมสมองอย่างรอบคอบ และคิดนอกกรอบ

วันนี้ ใครหนอจะเป็นพระเอกที่นำไปสู่การปฎิวัติที่สัมฤทธิ์ผล

ด้วยเชิงรบที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ หรือเสียหายใด ๆ มากเกินไป

สำหรับคนอำนาจน้อยบารมีหย่อนอย่างผม

ได้แค่คิดดัง ๆ และเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทยทุก ๆ ท่านครับ

และขอภาวนาให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

ช่วยคลี่คลายปมอุปสรรคเพื่อให้เมืองไทยก้าวไปสู่การอภิวัฒน์

โดยเร็วและไม่เสียเลือดเนื้อด้วยเทอญ

ปรารถนาดีเสมอ

เพียงดิน

No comments:

Post a Comment